Надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

1 липня 2022

1 липня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739 ,,Деякі питання надання грантів для переробних підприємств”.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджено порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

Порядок визначає умови, критерії та механізм використання коштів, передбачених Міністерством економіки України у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою ,,Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” для надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат:

  • придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
  • доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Надання грантів здійснюється Міністерством економіки України через акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України”.

Заяву на отримання гранту можуть подати громадяни України та юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України.

Отримувачем також може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою — підприємцем або створити юридичну особу у випадку отримання позитивного рішення про надання гранту.