Основні завдання департаменту:

- реалізація державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області;

- державне управлінні у сферах сільського господарства (рослинництва, тваринництва, садівництва, виноградарства), харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій;

- реалізація державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;

- участь у реалізації державної політики з інформування та роз’яснення щодо запровадження земельної реформи;

- проведення державної інвестиційної та інноваційної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, державних та обласних програм підтримки розвитку галузей сільського господарства, перспективних планів і прогнозів з розвитку галузі рослинництва, тваринництва та  механізації;

- розробка та координація виконання загальнодержавних, регіональних програм, поточних планів економічного і соціального розвитку галузей агропромислового виробництва;

- підготовка  пропозицій щодо фінансової підтримки розвитку рослинництва, тваринництва, садівництва, механізації  у сферах використання та охорони земель сільськогосподарського призначення за рахунок коштів Державного бюджету України та обласного бюджету на відповідний рік;

- реалізація державної соціальної політики на селі і створення умов для сталого розвитку сільських територій;

- розвиток експортного потенціалу області, залучення іноземних інвестицій;

- формування ринку сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

- реалізація державної політики у сферах рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, охорони праці та техніки безпеки;

- координація роботи щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передових технологій;

- сприяння організації і розвитку селянських (фермерських) та сімейних фермерських господарств;

- надання методичної допомоги з питань створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надання фінансової підтримки з обласного та державного  бюджетів;

- забезпечення виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового комплексу.